Snel
arbeidsconflicten
oplossen?

 

 

Lees verder

Snel arbeidsconflicten oplossen?

Lees verder

WIJ ZIJN GESPECIALISEERD IN INTERCULTURELE MEDIATION


Om een snelle oplossing te bereiken gaan wij uit van drie stappen. Ten eerste zullen partijen met de MfN-registermediator  in gesprek moeten komen. Dit doen wij door individuele voorgesprekken en noemen wij de contactfase. Daarna is het belangrijk dat partijen elkaar begrijpen en naar oplossingen zoeken. Dit doen wij door een of meerdere gezamenlijke mediationgesprekken. Deze stap noemen wij de relationele en oplossingsgerichte fase. In de derde stap werken partijen aan een voor alle partijen acceptabele oplossing in de vorm van een overeenkomst. Deze stap noemen wij de contractuele fase. 

arbeidsconflict Den Haag
arbeidsconflict Den Haag
arbeidsconflict Den Haag

Mediation Den Haag

Met mediation door een mediator uit Den Haag wordt verdere escalatie van een conflict voorkomen. Voorwaarde is wel dat alle partijen hiervoor openstaan.

Coaching en training

Door coaching en training leren individuen en teams beter met conflicten om te gaan.

Vertrouwenspersoon

Via een gecertificeerde vertrouwenspersoon worden werknemers begeleid en ondersteund bij ongewenst gedrag op de werkvloer.

Mediation

Met mediation wordt verdere escalatie van een conflict voorkomen. Voorwaarde is wel dat alle partijen hiervoor openstaan.

Coaching en training

Door coaching en training leren individuen en teams beter met conflicten om te gaan.

Vertrouwenspersoon

Via een gecertificeerde vertrouwenspersoon worden werknemers begeleid en ondersteunt bij ongewenst gedrag op de werkvloer.

De visie op mediation van onze mediator uit Den Haag

De visie van Mohamedajoeb Mediators uit Den Haag op mediation is dat onbegrip tussen mensen zorgt voor conflicten. Zeker als dit gevoed wordt door verschillen in afkomst, generaties, sekse en geaardheid. Het vroegtijdig signaleren van conflicten en inzetten van mediation door een mediator van ons bedrijf uit Den Haag is belangrijk. Hiermee wordt voorkomen dat de situatie escaleert en krijgen mensen zelf de gelegenheid een aanvaardbare oplossing te vinden voor het conflict.

Over Ajoeb Mohamedajoeb

arbeidsconflict Den Haag
arbeidsconflict Den Haag

Ik ben sinds 2008 MfN-registermediator en heb de afgelopen 20 jaar gewerkt bij diverse organisaties op het snijvlak van onderwijs en arbeidsmarkt in management- en directiefuncties. Naast Personeel, Organisatie en Management, heb ik bedrijfseconomie en rechten gestudeerd.

Eind 2008 heb ik Mohamedajoeb Mediators opgericht in Den Haag, om door middel van mediation conflicten op te lossen. Ik ben gespecialiseerd in arbeidsmediation. Daarnaast heb ik mij verdiept in interculturele communicatie, geweldloze communicatie, sociocratie en deep democracy. Ik ontdekte dat, als cultuurverschillen een rol spelen, ik heel snel en effectief de vinger op de zere plek kan leggen. Door begrip voor elkaars achtergronden te kweken, zie ik dat partijen sneller tot betere oplossingen komen.

Testimonial

In de tijd die ik met Ajoeb werkte heb ik enorm veel aan Ajoeb gehad en geleerd. Als manager, als klankbord, als mentor. Ajoeb weet dankzij zijn kwaliteiten (als mediator) de juiste vragen te stellen, en zaken in de juiste context te zetten. Alles brengt terug tot de juiste proporties en hij schept een sfeer van vertrouwen en rust. In alle situaties. Bovendien weet hij met slim stakeholdermanagement precies op de goede ‘knoppen’ te drukken om zaken in beweging te zetten. Dat is absoluut een kwaliteit die ik bij weinig anderen tegenkom.
Ik zou Ajoeb altijd aanbevelen voor uitdagingen waar het belangrijk is om tot de kern te komen van een probleem zonder de menselijke verhoudingen uit het oog te verliezen. Een geboren mediator dus.

Maarten Brand

Plan een afspraak in met een ervaren mediator in Den Haag

Bent u geïnteresseerd in mediation door een professionele mediator in Den Haag? Wij zorgen voor een snelle oplossing. Verder kunnen wij in vrijwel alle talen iets voor u betekenen. Zo spreken we bijvoorbeeld Pools, Turks en Arabisch. Neem contact met ons op voor het plannen van een intake, dan volgt snel een mediationgesprek.

Bel nu
Adres