Arbeidsconflicten kunnen door verschillende redenen ontstaan. Werkgevers stellen tegenwoordig hogere eisen werknemers, maar ook medewerkers weten meer wat ze wel en niet willen en maken dat sneller kenbaar. Werknemers onderling kunnen zich minderwaardig of juist beter dan de ander voelen. Als er ook nog cultuurverschillen of een taalbarrière in het spel is, kunnen er wrijvingen en misverstanden ontstaan. Conflicten lijken dan onvermijdelijk. Toch kun je als werkgever, als je op tijd bent, conflicten voorkomen. Gebruik deze tips als handvaten als er een conflict in je bedrijf is ontstaan.

1. Let op de signalen

Er zijn een paar signalen die kunnen duiden op een verstoorde werkrelatie. Door deze vroegtijdig te erkennen kan voorkomen worden dat wrijving overgaat in misverstanden en het uiteindelijk escaleert in een stevig arbeidsconflict, met alle gevolgen van dien. Zoals ruzie, ziekteverzuim en zelfs ontslagneming.

Signalen kunnen zijn:

  • Collega’s die niet meer met elkaar praten
  • Groepsvorming waarbij er een tweedeling in het team komt
  • Motivatie bij werknemers neemt af terwijl ze eerder wel heel gemotiveerd waren
  • Ziekteverzuim neemt ineens toe

2. Wacht niet tot het vanzelf overgaat

Als je gesignaleerd hebt dat er een conflict gaande is op de werkvloer, onderneem dan actie. Ruzie en problemen gaan zelden vanzelf over. 

3. Doe geen aannames

Soms kun je er wel naar gissen wat een reden van het conflict is, een medewerker heeft een promotie gekregen en een andere collega vindt dat hij daar ook recht op had, bijvoorbeeld. Toch is het belangrijk om geen aannames te doen. Vul niet in wat de reden van de boosheid, gekwetstheid of overspannenheid is bij medewerkers die in een conflict zitten.

4. Ga in gesprek

Zorg dat je met alle betrokkenen om tafel gaat zitten. Ga met elkaar in gesprek om het probleem boven tafel te krijgen. Soms is het al snel duidelijk, zoals in het misgelopen-promotie voorbeeld. Maar regelmatig weten de betrokken zelf niet meteen wat nou de echte onderliggende reden van de frustratie is. Toon betrokkenheid en wees onpartijdig, ook als je vindt dat een van de twee meer gelijk heeft dan de ander. 

5. Schakel een mediator in

Het kan lastig zijn om er zelf met je medewerkers uit te komen. Als werkgever echt onpartijdig zijn lukt ook niet altijd. Wacht dan niet te lang met het inschakelen van een mediator. Een mediator is gespecialiseerd in het bemiddelen bij conflicten en is wel volledig onpartijdig. Samen met de betrokken partijen wordt er gezocht naar een passende oplossing die een win-win situatie zal geven.

Zijn er in je bedrijf conflicten ontstaan en weet je niet hoe jullie er samen uit moeten komen? Neem dan eens contact met mij op.

Bel nu
Adres