Arbeidsmediation

Mediation wordt toegepast als alle partijen graag de relatie willen behouden of verbeteren. Emotionele schade wordt hierdoor zo veel mogelijk beperkt. Dit is vooral in situaties waarbij het belang van een blijvende relatie speelt. Maar ook bij relaties waarbij een van de partijen een zorgplicht voelt of heeft voor de ander. Zeker bij arbeidsrelaties is hier vaak sprake van. Mediation biedt partijen de mogelijkheid creatief te zijn bij het vinden van oplossingen. Ervaring leert dat de gezamenlijk gevonden oplossing beter “houdbaar” is dan een door de rechter opgelegde uitspraak.

 

Werkwijze

Mijn aanpak kenmerkt zich door een rustige en stevige manier van vragen stellen. Ik behoud met mijn onderhandelingsvaardigheden de regie en ben daardoor in staat om zakelijke conflictsituaties snel tot een goed einde te brengen. Door de juiste vragen te stellen, het gesprek op gang te houden en het vertrouwen te herstellen, streef ik er naar dat partijen binnen 1-3 gesprekken een oplossing gevonden hebben.

Waar nodig werk ik samen met andere gespecialiseerde mediators en tolken om het mediationgesprek op een goede manier te kunnen begeleiden.


Bel nu
Adres