Mediation bij arbeidsconflicten in Amsterdam

Conflicten ontstaan vaak door misverstanden in de communicatie. Medewerkers hebben het gevoel elkaar niet te begrijpen. Is er sprake van een arbeidsconflict in Amsterdam? Door culturele verschillen kan een arbeidsconflict nog verder escaleren. Dit zal  irritaties en spanningen tot gevolg hebben. Soms lopen de gemoederen zo hoog op dat er langdurig verzuim ontstaat. In sommige gevallen leidt het arbeidsconflict zelfs tot ontslag.

Wat voor conflicten kunnen er spelen?

Op de werkvloer kunnen verschillende conflicten ontstaan. Zowel tussen de werknemer en de werkgever als tussen collega’s onderling. In de eerste plaats ontstaan conflicten vaak door onwetendheid en onbegrip. Met name over elkaars gewoontes, geloof of cultuur. De collega die in de pauze zich even terugtrekt voor gebed, en daardoor buiten de cultuur van het team valt. Of de collega die de vrijdagmiddagborrel overslaat vanwege de hapjes die hij vanwege zijn geloof niet eet. De werknemer die niet tegen de werkgever in durft te gaan en daardoor als een jaknikker bij zijn baas overkomt. De werkgever die commando’s geeft aan zijn werknemer omdat hij dat zo gewend is vanuit zijn cultuur, terwijl zijn werknemer een hele andere manier van samenwerken gewend is. En zo kunnen er tal van irritaties op de werkvloer ontstaan.

In de tweede plaats ontstaan conflicten vaak door slechte of zelfs een geheel gebrek aan communicatie. Dit kan komen doordat een of meerdere partijen niet goed Nederlands spreekt. Hierdoor begrijpt men elkaar verkeerd. Ook kan het gebeuren dat iemand die de taal niet goed spreekt gesprekken met collega’s of de leidinggevende gaat vermijden. Of een werknemer durft niet goed met de werkgever te communiceren vanwege de verstandhoudingen in positie, die hij of zij vanuit de eigen cultuur heeft meegekregen. Wanneer er niet goed gecommuniceerd wordt kunnen onwetendheid en irritaties uitgroeien tot conflicten.

Een arbeidsmediator kan helpen

Dreigen de spanningen te hoog op te lopen? Dan kan een arbeidsmediator helpen voorkomen dat de situatie escaleert. Dit doet hij door het helpen zoeken naar een oplossing. Een oplossing waar beide partijen zich in kunnen vinden. In een aantal gesprekken gaat hij op zoek naar het probleem. Een mediator bemiddelt tussen beide partijen en is onafhankelijk en onpartijdig. De gesprekken met een mediator zijn vertrouwelijk.

Wie schakelt de mediator in?

Bij arbeidsconflicten is het meestal de directeur van het bedrijf of de Arbodienst die een mediator inschakelt. Maar de mediator kan door iedereen ingeschakeld worden, ook de werknemer kan hulp zoeken bij een mediator. Wanneer de werkgever of de Arbodienst de mediator inschakelen worden de kosten betaald door de werkgever. Als de werknemer het initiatief neemt dan zal hij/zij met de werkgever overeenstemming moeten hebben over de kosten of besluiten dit zelf te betalen. De mediator werkt met een uurtarief.

Hoe ziet een mediation traject eruit?

Kennismakingsgesprek
In een individueel kennismakingsgesprek wordt de conflictsituatie in kaart gebracht. Tevens is een intakegesprek een eerste kennismaking waarbij duidelijk wordt of er een klik is met de mediator. Om open over zaken te durven praten is het belangrijk dat iemand zich op zijn gemak voelt bij de mediator.

Gezamenlijk gesprek
Na het intakegesprek volgt er een gezamenlijk gesprek, waarbij beide partijen met de mediator om de tafel gaan zitten. De mediator luistert, stelt vragen, stuurt bij en bemiddelt. 

Hoe lang duurt het traject?

De duur hangt af van de aard van het conflict en het verloop van het proces. Doorgaans zullen 2-3 gesprekken genoeg zijn om tot een oplossing te komen.

 

 

 


    Bel nu
    Adres