N

Kennis van verschillende talen

N

Gericht op snelle oplossingen!

N

Gefocust op de zakelijke markt 

Een arbeidsconflict oplossen in Rotterdam door middel van mediation

Wilt u een arbeidsconflict oplossen in Rotterdam met een arbeidsmediator uit Den Haag? Schakel dan Mohamedajoeb Mediators in. Wij zorgen voor snelle oplossingen, doordat we snel afspraken inplannen en zo spoedig mogelijk aan het eerste gesprek beginnen. Conflicten ontstaan vaak door misverstanden in de communicatie. Medewerkers hebben dan vaak het gevoel elkaar niet te begrijpen. Is er sprake van een arbeidsconflict dat u wilt oplossen in Rotterdam? Dan kunnen er door eventuele culturele verschillen nog sneller misverstanden ontstaan. Dit heeft irritaties en spanningen tot gevolg . Wanneer zo’n conflict niet opgelost wordt, volgt vaak ziekteverzuim. In sommige gevallen leidt een arbeidsconflict zelfs tot ontslag. Voor het oplossen van een arbeidsconflict in Rotterdam is het daarom een goede keuze om een arbeidsmediator uit Den Haag in te schakelen.

Wat voor arbeidsconflict kunnen wij oplossen in Rotterdam?

Op de werkvloer kunnen verschillende conflicten ontstaan. Zowel tussen de werknemer en de werkgever als tussen collega’s onderling. In de eerste plaats ontstaan conflicten vaak door onwetendheid en onbegrip. Met name over elkaars gewoontes, geloof of cultuur. Den hierbij bijvoorbeeld aan de collega die in de pauze zich even terugtrekt voor gebed, en daardoor buiten de gewoontes van het team valt. Of de collega die de vrijdagmiddagborrel overslaat vanwege de hapjes die hij vanwege zijn geloof niet eet. Verder kunt u denken aan de werknemer die niet tegen de werkgever in durft te gaan en daardoor als een jaknikker bij zijn baas overkomt. En zo kunnen er tal van irritaties op de interculturele werkvloer ontstaan.

In de tweede plaats ontstaan conflicten vaak door slechte of zelfs een geheel gebrek aan communicatie. Dit kan komen doordat een of meerdere partijen niet goed Nederlands spreekt. Hierdoor begrijpt men elkaar verkeerd. Ook kan het gebeuren dat iemand die de taal niet goed spreekt gesprekken met collega’s of de leidinggevende gaat vermijden. Of een werknemer durft niet goed met de werkgever te communiceren vanwege de verstandhoudingen in positie, die hij of zij vanuit de eigen cultuur heeft meegekregen. Wanneer er niet goed gecommuniceerd wordt, kunnen onwetendheid en irritaties uitgroeien tot conflicten. Wij spreken diverse talen, waaronder Pools, Turks en Arabisch. Hierdoor zijn wij er ook voor het oplossen van een arbeidsconflict in Rotterdam wanneer er niet door beide partijen Nederlands wordt gesproken.

Een arbeidsmediator uit Den Haag helpt u ook in Rotterdam

Dreigen de spanningen te hoog op te lopen? Dan kan een arbeidsmediator uit Den Haag helpen te voorkomen dat de situatie in Rotterdam escaleert. Dit doet hij door samen te zoeken naar een oplossing. Een oplossing waar beide partijen zich in kunnen vinden. In een aantal gesprekken gaat hij op zoek naar het probleem. Een arbeidsmediator van Mohamedajoeb Mediators uit Den Haag bemiddelt tussen beide partijen in Rotterdam en is onafhankelijk en onpartijdig. De gesprekken met een mediator zijn bovendien te allen tijde vertrouwelijk.

Wie schakelt de arbeidsmediator in Rotterdam in?

Bij arbeidsconflicten is het meestal de directeur van het bedrijf of de Arbodienst die een mediator inschakelt. Maar de mediator kan door iedereen ingeschakeld worden, ook de werknemer kan hulp zoeken bij een mediator. Wanneer de werkgever of de Arbodienst de mediator inschakelen worden de kosten betaald door de werkgever. Als de werknemer het initiatief neemt, dan zal hij of zij met de werkgever overeenstemming moeten hebben over de kosten of besluiten dit zelf te betalen. De arbeidsmediator uit Den Haag werkt met een uurtarief.

Hoe ziet een mediation traject met een arbeidsmediator uit Den Haag eruit?


We beginnen met een individueel kennismakingsgesprek waarin de conflictsituatie in kaart wordt gebracht. Er wordt in dit gesprek ook gekeken of er een match is met de arbeidsmediator uit Den Haag. Zo wordt een stap in de goede richting gezet, om het oplossen van een arbeidsconflict in Rotterdam te realiseren met een vertrouwenspersoon. Na het intakegesprek volgt er een gezamenlijk gesprek, waarbij beide partijen uit Rotterdam met de arbeidsmediator uit Den Haag om de tafel gaan zitten voor een mediationgesprek. De mediator luistert, stelt vragen, stuurt bij en bemiddelt door middel van conflictcoaching.

Hoe lang duurt een traject met een arbeidsmediator uit Den Haag?

De duur hangt af van de aard van het conflict en het verloop van het proces. Doorgaans zullen twee tot drie gesprekken genoeg zijn om tot een oplossing te komen.

Neem contact met ons op voor een snelle oplossing

Om een afspraak te maken met Mohamedajoeb Mediators in Den Haag neemt u gerust contact met ons op door te e-mailen naar info@mohamedajoeb.nl of door te bellen naar 070 – 250 10 99. Het is ook mogelijk om het contactformulier in te vullen. Wij zorgen voor een snelle afhandeling van uw arbeidsconflict.


    Bel nu
    Adres