N

Kennis van verschillende talen

N

Gericht op snelle oplossingen!

N

Gefocust op de zakelijke markt 

Laat een arbeidsmediator in Rotterdam u helpen

Wilt u een arbeidsconflict met een arbeidsmediator oplossen, zodat uw bedrijf weer verder kan na arbeidsmediation? Schakel dan Mohamedajoeb Mediators in. Wij zorgen voor snelle oplossingen, doordat we snel afspraken inplannen en zo spoedig mogelijk aan het eerste gesprek beginnen. Conflicten ontstaan vaak door misverstanden in de communicatie. Medewerkers hebben dan vaak het gevoel elkaar niet te begrijpen. Is er sprake van een arbeidsconflict dat u wilt oplossen met arbeidsmediation? Dan kunnen er door eventuele culturele verschillen nog sneller misverstanden ontstaan. Dit heeft irritaties en spanningen tot gevolg. Wanneer zo’n conflict niet opgelost wordt, volgt vaak ziekteverzuim. In sommige gevallen leidt een arbeidsconflict zelfs tot ontslag. Voor het oplossen van een arbeidsconflict met arbeidsmediation is het daarom een goede keuze om een arbeidsmediator in te schakelen.

Wat voor arbeidsconflict kunnen wij oplossen met een arbeidsmediator?

Op de werkvloer kunnen verschillende conflicten ontstaan, zowel tussen de werknemer en de werkgever als tussen collega’s onderling. In de eerste plaats ontstaan conflicten vaak door onwetendheid en onbegrip. Met name over elkaars gewoontes, geloof of cultuur. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de collega die zich in de pauze even terugtrekt voor gebed, en daardoor buiten de gewoontes van het team valt. Of de collega die de vrijdagmiddagborrel overslaat door de hapjes die hij vanwege zijn geloof niet eet. Verder kunt u denken aan de werknemer die niet tegen de werkgever in durft te gaan en daardoor als een jaknikker bij zijn baas overkomt. Zo kunnen er tal van conflicten op de interculturele werkvloer ontstaan, waarvoor er arbeidsmediation in uw organisatie of elders nodig is.

Conflicten die ontstaan door cultuurverschillen oplossen met arbeidsmediation

In de tweede plaats ontstaan conflicten vaak door slechte of zelfs een geheel gebrek aan communicatie. Dit kan komen doordat een of meerdere partijen niet goed Nederlands spreekt. Hierdoor begrijpt men elkaar verkeerd. Ook kan het gebeuren dat iemand die de taal niet goed spreekt gesprekken met collega’s of de leidinggevende gaat vermijden. Of een werknemer durft niet goed met de werkgever te communiceren vanwege de verstandhoudingen in positie, die hij of zij vanuit de eigen cultuur heeft meegekregen. Wanneer er niet goed gecommuniceerd wordt, kunnen onwetendheid en irritaties uitgroeien tot conflicten. Onze mediators spreken diverse talen, waaronder Pools, Turks en Arabisch. Hierdoor zijn wij er ook voor het oplossen van een arbeidsconflict met arbeidsmediation, wanneer er niet door beide partijen Nederlands wordt gesproken.

Een arbeidsmediator helpt u ook in Rotterdam

Dreigen de spanningen te hoog op te lopen? Dan kan een arbeidsmediator helpen te voorkomen dat de situatie escaleert. Dit doet hij door samen te zoeken naar een oplossing. Een oplossing waar beide partijen zich in kunnen vinden. In een aantal gesprekken gaat hij op zoek naar het probleem. Een arbeidsmediator van Mohamedajoeb Mediators bemiddelt tussen beide partijen en is onafhankelijk en onpartijdig. De gesprekken met een mediator zijn bovendien te allen tijde vertrouwelijk.

Wie schakelt de arbeidsmediator in?

Bij arbeidsconflicten is het meestal de directeur van het bedrijf of de Arbodienst die een mediator inschakelt. Maar de mediator kan door iedereen ingeschakeld worden, ook de werknemer kan hulp zoeken bij een mediator. Wanneer de werkgever of de Arbodienst de mediator inschakelen, worden de kosten betaald door de werkgever. Als de werknemer het initiatief neemt, dan zal hij of zij met de werkgever overeenstemming moeten hebben over de kosten of besluiten dit zelf te betalen. Onze arbeidsmediator werkt met een overzichtelijk uurtarief.

Hoe ziet een mediationtraject met een arbeidsmediator eruit?

We beginnen met een individueel kennismakingsgesprek waarin de conflictsituatie in kaart wordt gebracht. Er wordt in dit gesprek ook gekeken of er een match is met dé arbeidsmediator. Zo wordt een stap in de goede richting gezet, om het oplossen van een arbeidsconflict te realiseren met een vertrouwenspersoon, door middel van arbeidsmediation. Na het intakegesprek volgt er een gezamenlijk gesprek, waarbij beide partijen met de arbeidsmediator om de tafel gaan zitten voor een mediationgesprek bij arbeidsconflicten. De mediator luistert, stelt vragen, stuurt bij en bemiddelt door middel van conflictcoaching. Daarnaast bieden wij ook teammediation aan.

Hoelang duurt een traject met een arbeidsmediator?

De duur hangt af van de aard van het conflict en het verloop van het proces. Doorgaans zullen twee tot drie gesprekken genoeg zijn om tot een oplossing te komen.

Neem contact met ons op voor een snelle oplossing

Om een afspraak te maken met Mohamedajoeb Mediators in Den Haag neemt u gerust contact met ons op door te e-mailen naar info@mohamedajoeb.nl of door te bellen naar 070 – 250 10 99. Het is ook mogelijk om het contactformulier in te vullen. Wij zorgen voor een snelle afhandeling van uw arbeidsconflict.


    Bel nu
    Adres