N

Kennis van verschillende talen

N

Gericht op snelle oplossingen!

N

Gefocust op de zakelijke markt 

Mediation bij arbeidsconflicten in Utrecht

Zoekt u mediation bij een arbeidsconflict in Utrecht? Conflicten ontstaan vaak door misverstanden in de communicatie. Medewerkers hebben het gevoel elkaar niet te begrijpen. Is er sprake van een arbeidsconflict bij u op locatie in Utrecht? Dan kunnen er door de culturele verschillen nog sneller misverstanden ontstaan. Een arbeidsconflict ontstaat soms doordat de gemoederen zo hoog oplopen. Wanneer een dergelijk arbeidsconflict niet opgelost wordt, volgt vaak ziekteverzuim. In sommige gevallen leidt dit zelfs tot ontslag.

Wanneer is mediation bij een arbeidsconflict in Utrecht nodig?

Op de werkvloer kunnen verschillende conflicten ontstaan tussen onder andere collega’s en tussen werkgevers en werknemers. Conflicten ontstaan vaak door onwetendheid en onbegrip. Ze ontstaan met name dankzij wrijvingen tussen elkaars gewoontes, geloof of cultuur. Zo ontstaat er bijvoorbeeld een conflict door onbegrip over:

  • De collega die in de pauze zich even terugtrekt voor een gebed, en daardoor buiten de gewoontes van het team valt.
  • De collega die de vrijdagmiddagborrel overslaat vanwege de hapjes die hij vanwege zijn geloof niet eet.
  • De werknemer die niet tegen de werkgever in durft te gaan en daardoor als een jaknikker bij zijn baas overkomt.
  • De werkgever die commando’s geeft aan zijn werknemer omdat hij dat zo gewend is vanuit zijn cultuur, terwijl zijn werknemer een hele andere manier van samenwerken gewend is.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van irritaties die op de interculturele werkvloer kunnen ontstaan. Natuurlijk is mediation bij een ander arbeidsconflict in Utrecht ook mogelijk. Vraag gerust naar de mogelijkheden bij uw persoonlijke situatie.

Conflicten ontstaan ook wanneer er miscommunicatie optreedt. Dit kan komen doordat één partij of meerdere partijen de Nederlandse taal niet goed beheersen. Of een werknemer durft niet goed met de werkgever te communiceren vanwege de verstandhoudingen in positie, die hij of zij vanuit de eigen cultuur heeft meegekregen. Wanneer er niet goed gecommuniceerd wordt, groeien onwetendheid en irritaties al snel uit tot conflicten. Daarom is het belangrijk om tijdig een mediator in te schakelen voor mediation bij een arbeidsconflict in Utrecht. Onze ervaren professionals spreken meerdere talen, waardoor we u altijd goed kunnen ondersteunen.

Een mediator helpt u door mediation bij een arbeidsconflict in Utrecht

Dreigen de spanningen te hoog op te lopen? Dan kan een arbeidsmediator helpen voorkomen dat de situatie escaleert. Dit doet hij door het helpen zoeken naar een oplossing. Een oplossing waar beide partijen zich in kunnen vinden. In een aantal gesprekken gaat hij op zoek naar het probleem. Een mediator bemiddelt tussen beide partijen en is onafhankelijk en onpartijdig. De gesprekken met een arbeidsmediator zijn bovendien vertrouwelijk.

Wie schakelt de mediator in?

Bij arbeidsconflicten is het meestal de directeur van het bedrijf of de Arbodienst die een zakelijke mediator inschakelt. Maar de mediator kan door iedereen ingeschakeld worden, ook de werknemer kan hulp zoeken bij een mediator. Wanneer de werkgever of de Arbodienst de mediator inschakelt, worden de kosten betaald door de werkgever. Als de werknemer het initiatief neemt dan zal hij of zij met de werkgever overeenstemming moeten vinden over de kosten of besluiten dit zelf te betalen. De mediator werkt bij mediation bij een arbeidsconflict in Utrecht met een uurtarief.

Hoe ziet een mediation traject eruit bij een arbeidsconflict in Utrecht?

Kennismakingsgesprek
Allereerst wordt de conflictsituatie in kaart gebracht in een individueel kennismakingsgesprek. Ook wordt tijdens dit intakegesprek gekeken of er een klik is met de mediator. Om open over zaken te durven praten, is het namelijk belangrijk dat iemand zich op zijn gemak voelt bij de mediator.

Gezamenlijk gesprek
Na het intakegesprek volgt er een gezamenlijk gesprek, waarbij beide partijen met de mediator om de tafel gaan zitten. De rol van de mediator bestaat tijdens dit gesprek uit luisteren, vragen stellen, sturen en bemiddelen.

Hoe lang duurt het traject?

Normaalgesproken zijn twee tot drie gesprekken voldoende om tot een passende oplossing te komen. De duur hangt af van de aard van het conflict en het verloop van het proces.

Plan direct een intake in met een ervaren mediator

Om een afspraak te maken met Mohamedajoeb Mediators in Den Haag, neemt u gerust contact met ons op door te e-mailen naar info@mohamedajoeb.nl of door te bellen naar 070 – 250 10 99. Het is ook mogelijk om het contactformulier in te vullen.


    Bel nu
    Adres