Een arbeidsconflict in Coronatijd? Wat nu?

Een arbeidsconflict in Coronatijd? Wat nu?

Er is een stevig meningsverschil ontstaan met een werknemer. Lange tijd dacht je dat het wel over zou waaien. Tot het meningsverschil een flink obstakel in de werkrelatie bleek. Door de uitbraak van het coronavirus werken de meeste mensen momenteel thuis. Een...
Naar de rechter of de mediator?

Naar de rechter of de mediator?

Wanneer je als werkgever of werknemer te maken krijgt met een arbeidsconflict is het niet altijd makkelijk om dit zelf op te lossen. Vaak speelt het al geruime tijd en is het conflict hoog opgelopen. De enige oplossing lijkt dan boos uit elkaar gaan of de tussenkomst...
Goed conflictmanagement voorkomt escalatie

Goed conflictmanagement voorkomt escalatie

Op de werkvloer kunnen conflicten ontstaan. Dat is op zich niet zo vreemd, waar veel mensen samen zijn ontstaat wel eens wrijving. De communicatie is niet helder, de werkdruk te hoog, misvattingen stapelen zich op en werknemers kunnen zich onbegrepen of buitengesloten...
Wanneer is het nodig om een mediator in te schakelen?

Wanneer is het nodig om een mediator in te schakelen?

Niet elk conflict loopt zo uit de hand dat het nodig is een (arbeids)mediator in te schakelen. Kleine onenigheden kun je vaak samen oplossen. Toch kunnen er situaties zijn dat de hulp van een mediator hard nodig. Hoe weet je wanneer je nou wel of niet een mediator in...
5 Tips om arbeidsconflicten te voorkomen

5 Tips om arbeidsconflicten te voorkomen

Arbeidsconflicten kunnen door verschillende redenen ontstaan. Werkgevers stellen tegenwoordig hogere eisen werknemers, maar ook medewerkers weten meer wat ze wel en niet willen en maken dat sneller kenbaar. Werknemers onderling kunnen zich minderwaardig of juist beter...
Ziekteverzuim tijdens een arbeidsconflict

Ziekteverzuim tijdens een arbeidsconflict

Niet zelden is ziekteverzuim het gevolg van een arbeidsconflict. Ook al is een conflict geen geldige reden om je ziek te melden, toch is het niet zo vreemd dat mensen van een hoogopgelopen conflict ziek kunnen worden. Wanneer de hevigheid van een conflict toeneemt,...
Bel nu
Adres