Onze huidige samenleving is een kleurrijk geheel van mensen uit vele verschillende landen en culturen. Dat klinkt heel gezellig, een kleurrijk geheel, en dat is het zeker ook wel. Maar nog al eens leiden de verschillen in culturen, talen en gewoontes tot misverstanden. Soms zelfs tot conflicten. Goed samenwerken in een interculturele samenleving zorgt dus voor een extra uitdaging.

Uitdagingen kun je ervaren wanneer je eigen leefomgeving die van anderen gaat overlappen door het delen van de gemeenschappelijke ruimte – je straat of flatgebouw –, werkplek, of sociale plek zoals het schoolplein van de kinderen. Zonder dat we het te willen kunnen er wrijvingen en soms zelfs serieuze spanningen ontstaan. Dat hoeft niet zo te gaan. Graag geef ik tips die van de uitdagingen van verschillen op de werkvloer, kansen op goede samenwerking kunnen maken.

Het begint met begrip

Je hoeft elkaar niet te begrijpen om begrip voor elkaar te hebben. Je kunt namelijk begrip hebben voor het feit dat iemand de Nederlandse taal nog niet helemaal machtig is, zonder altijd helemaal te begrijpen wat de ander bedoelt. Een ander kan andere gebruiken hebben dan jij, daar kun je begrip voor hebben. Je respecteert dat de ander het op die manier doet, zonder helemaal te kunnen begrijpen waarom iemand een bepaald aantal keer per dag bidt, of waarom iemand bepaalde dingen niet eet. Dat hoeft ook niet. Door begrip te hebben voor de ander respecteer je wie hij of zij is.

Heb geduld

Na begrip komt geduld. Wees geduldig met iemand die de taal nog moet leren, of die de bedrijfscultuur nog onder de knie moet krijgen. Net als een kind niet in één dag heeft leren lopen, zo kan ook niemand in één dag een taal of bedrijfscultuur leren.

Leer elkaar kennen

Maak eens wat vaker een praatje met elkaar. Door elkaar te leren kennen verbetert de werkrelatie en groeit het begrip naar elkaar toe. Niet alleen leer je de verschillen kennen, maar ook de overeenkomsten. Misschien delen jullie wel een hobby of interesse, of heeft de ander iets gedaan waar jij al jaren van droomt.

Respecteer elkaar

Probeer niet om de ander te veranderen naar jouw beeld van ideale collega of werknemer. Dat vind niemand fijn. En bovendien, hoe realistisch is dat beeld eigenlijk? Respecteer de ander in zijn anders zijn.

Zijn de misverstanden opgestapeld en kom je er niet uit? Met mediation kan er een goede oplossing gevonden worden. Neem gerust contact op met mij dan kijken we hoe ik je verder kan helpen. Mijn telefoonnummer is: 070-32501099. 

Bel nu
Adres