Er is een stevig meningsverschil ontstaan met een werknemer. Lange tijd dacht je dat het wel over zou waaien. Tot het meningsverschil een flink obstakel in de werkrelatie bleek. Door de uitbraak van het coronavirus werken de meeste mensen momenteel thuis. Een onverwachte break om even niet direct met elkaar te hoeven werken en letterlijk even afstand van elkaar te nemen. Maar hoe moet het straks verder als iedereen weer gewoon op de werkplek met elkaar samen moet werken? Mediation biedt uitkomst, en dat werkt ook heel  goed via een videoverbinding!

Een mediator kan via (video-)mediaton helpen een oplossing te vinden voor het conflict. Hierbij zijn verschillende opties mogelijk: 

Optie 1: Behoud van de arbeidsrelatie

Als je de werkrelatie wilt behouden, omdat je werknemer een goede kracht is die je niet kwijt wilt, of omdat je weet dat voor het arbeidsconflict er wel een goede verstandhouding was en je die wilt herstellen, dan is arbeidsmediation een goede oplossing. De bemiddeling door een onpartijdige arbeidsmediator helpt om helderheid in het conflict te krijgen, niet in standpunten te verzanden, begrip voor elkaar te krijgen en bovenal een oplossing te vinden die voor alle partijen bevredigend is.

Optie 2: Ontslag met wederzijds goedvinden

Het kan ook zo zijn dat het conflict dusdanig opgelopen is, dat samenwerken niet meer gaat. Er kan dan gekozen worden voor ontslag met wederzijds goedvinden. Je start dan geen ontslagprocedure, maar maakt met elkaar afspraken over het ontslag. Deze leg je vast in een beëindigingsovereenkomst, ook wel vaststellingsovereenkomst genoemd.

Wat kun je van een (video-)mediationtraject verwachten?

Wanneer je samen met je werknemer verder wilt ook in Coronatijd, is een videomediationtraject een goede oplossing. Met de hulp van een mediator wordt er gezocht naar een win-win oplossing die voor beide partijen aanvaardbaar is. Bij de kennismakingsgesprekken met de mediator wordt er gekeken wat het probleem is, waar de knelpunten liggen en wie er allemaal bij betrokken zouden moeten zijn. Het gesprek dient tevens om te kijken of er een wederzijdse klik is. De kennismakingsgesprekken kunnen worden georganiseerd via een online videoplatform. De partijen ontvangen dan een link per email of whatsapp voor een kennismakingsgesprek. Na de kennismakingsgesprekken wordt een  een gezamenlijk videomediationgesprek gepland.  Uiteraard zal zolang de coronamaatregelen nog gelden het tekenen van de mediationovereenkomst, met in achtneming van de voorschriften van het RIVM zijn, digitaal plaatsvinden. Juist in deze tijd, waar mensen thuis werken en er meer tijd is voor reflectie. kan videomediation gebruikt worden voor het beslechten van geschillen. 

Wil je komen tot een een goede oplossing van een arbeidsconflict op je werk? Neem dan contact op voor een (online) kennismakingsgesprek.

Bel nu
Adres