Mediation in criminal cases

The purpose of mediation in criminal cases is to heal and restore what has happened between offender and victim. This can be on an emotional level. A victim may want an apology or to get rid of anxiety by making arrangements for the future. Agreements on material or financial recovery are also possible. Suspect and victim willingly participate in the mediation process. Prerequisite is that the suspect acknowledges his or her part and is willing to reach a solution in consultation with the victim.

Will the perpetrator no longer receive punishment?

Mediation in criminal cases does not replace criminal proceedings. There is always a decision to be made by the judge or .

Who can apply for mediation?

Het , de rechtbank of het gerechtshof kan mediation inzetten in een strafzaak. Dat kan alleen in strafzaken waarover de officier van justitie of de rechter nog een beslissing moet nemen. Zij verwijzen door naar mediation op dader en slachtoffer kiezen er zelf voor.

Ook een

  • onderzoeker van de
  • reclasseringsmedewerker

kan laten onderzoeken of een strafzaak zich leent voor mediation. Dit onderzoek doet het mediationbureau van de rechtbank of het gerechtshof.

Hoe werkt mediation in strafzaken?

De mediators ontvangen de processen verbaal van aangifte en verhoor. Zij zijn onafhankelijk en kiezen geen partij. Hun taak is de gesprekken te begeleiden. De start altijd met een voorbereidend intakegesprek van ongeveer een uur. Hierbij spreken suspect en slachtoffer apart met de mediators. Iedereen die meedoet aan de mediation verplicht zich tot geheimhouding.

Wat bespreken verdachte en slachtoffer?

Alleen als zowel verdachte als slachtoffer dit wil, volgt er na de intake het mediationgesprek. Tijdens dat gesprek bespreken zij het feit, de aanleiding, de eigen beleving, de gevolgen en eventuele schade. Ook onderzoeken zij wat nodig is voor herstel. Zij kunnen afspraken maken over excuses, toekomstig gedrag en over vergoeding van materiële of immateriële schade.

 

Wat staat er in de overeenkomst?

Komen er uit het gezamenlijke gesprek concrete afspraken? Dan nemen de mediators de belangrijkste punten uit het gesprek en eventuele afspraken op in een overeenkomst. Pas als iedereen akkoord is met de inhoud, tekenen de deelnemers de overeenkomst.

Wat gebeurt er met de overeenkomst?

De ondertekende overeenkomst wordt toegevoegd aan het strafdossier. De officier van justitie en de rechter houden rekening met de inhoud van de overeenkomst bij de eindbeslissing die ze nemen.

Kosten mediator in strafzaken?

De kosten van de mediator in strafzaken bedraagt 248 euro per uur excl. BTW

Een mediator in strafzaken kan helpen!

De mediator in strafzaken brengt samen met partijen de belangen in kaart, inventariseert de mogelijkheden, houdt de relatie tussen de partijen werkbaar en draagt zo bij aan het vinden van een oplossing. Dit kan enorm veel pijn, tijd en geld besparen. The added value of the mediator is that he has a neutral and independent role.

Wilt u komen tot een herstel van de situatie, neem dan contact met ons! Telephone number: 070 – 250 10 99

 

 


    Bel nu
    Adres