Op de werkvloer kunnen conflicten ontstaan. Dat is op zich niet zo vreemd, waar veel mensen samen zijn ontstaat wel eens wrijving. De communicatie is niet helder, de werkdruk te hoog, misvattingen stapelen zich op en werknemers kunnen zich onbegrepen of buitengesloten voelen. Anders wordt het als een conflict uit de hand begint te lopen. Kleine brandjes zijn makkelijker te blussen dan een arbeidsconflict dat al is geëscaleerd op te lossen is. Door effectief conflictmanagement in te zetten binnen je bedrijf voorkom je erger.

Conflicten zijn niet per definitie slecht

Mits er op een juiste manier met het conflict omgegaan wordt, kunnen conflicten een team ook verder vooruit helpen. Een positief bijeffect van conflicten is dat ze gebreken in de organisatie bloot kunnen leggen, zodat er een oplossing voor gezocht kan worden. Denk hierbij aan een te hoge werkdruk, medewerkers die niet in de juiste functie zitten, afwezigheid van een goede manager of te weinig cohesie in een team.

Waarom conflictmanagement?

Conflictmanagement zorgt voor het beperken van de negatieve aspecten van een conflict en het vergroten van de positieve aspecten ervan. Conflictmanagement verbetert daarnaast de eenheid binnen een team, de doeltreffendheid waarmee gewerkt wordt en daaruit voortvloeiend ook de prestaties van de werknemers.

Wat levert het op?

Door goed conflictmanagement tijdig toe te passen is het mogelijk om problemen op te lossen en de sfeer weer positief te krijgen in het team. Ook de onderlinge samenwerking kan hersteld en zelfs verbeterd worden. Andere voordelen zijn het verkleinen van de kans op ziekteverzuim en medewerkers te helpen oplossingsgerichter en conflictvaardiger te worden.

Hoe pas je het toe?

Drie tips om zelf met conflictmanagement binnen je organisatie aan de slag te gaan.

1. Wees open

De belangrijkste stap in conflictmanagement is openheid en eerlijkheid. Speel open kaart met de medewerkers die een conflict hebben, maar ook met de rest van het team. Iedereen merkt dat er iets aan de hand is, ook als het niet benoemd wordt. Alleen gaat het dan vaak een eigen leven leiden. De kans op geroddel neemt toe, er wordt partij getrokken en een tweedeling in het team volgt. Door open te zijn valt de zwaarte vaak al deels van een probleem af. Als jij als manager open bent en je kwetsbaarheid durft te laten zien, zullen je medewerkers eerder open durven te zijn, komt er eerder begrip voor de ander en zal de deur naar het vinden van een goede oplossing sneller open komen te staan.

2. Haal personen en problemen uit elkaar

Conflicten escaleren vaak omdat een probleem persoonlijk wordt. Iets gaat anders dan verwacht, iemand neemt een ander besluit, een idee wordt afgewezen; wanneer er een conflict is voelt het al gauw als een persoonlijke aanval. Haal daarom de personen en problemen uit elkaar. Laat redenen voor een besluit of afwijzing altijd goed onderbouwd worden met praktische of economische motieven en zorg dat emotionele redenen nooit de bovenhand hebben. Door schuld geen rol te geven – schuld wijst namelijk altijd een winnaar én een verliezer aan – en te zorgen dat er niet geroddeld wordt, worden de problemen een stuk minder persoonlijk.

3. Wees helder en concreet

Laat niet in het midden wat er bedoelt wordt en verwacht ook niet zonder meer dat de geboden hulp of oplossingen direct duidelijk is voor alle betrokken partijen. Wees concreet en maak duidelijke afspraken. Check bij iedereen of het ook echt duidelijk is. Veel conflicten escaleren door misverstanden en aannames – het invullen wat de ander denkt/weet/bedoelt/begrijpt. Dit kan iemand niet van een ander weten, tenzij diegene het zelf vertelt. Laat dus zelf ook niet voor anderen te raden over wat je bedoelt/denkt/weet.

Kun je wel hulp gebruiken bij conflictmanagement of is het conflict toch geëscaleerd en wil je graag mediation inzetten, neem dan vrijblijvend contact met mij op.

Bel nu
Adres