Onlangs werd ik geïnterviewd door Mediators Beyond Borders International (MBBI). Een wereldwijde organisatie voor mediators. Deze Amerikaanse organisatie leerde ik drie jaar geleden kennen tijdens het internationale mediatorscongres dat ze in Den Haag gaven.

Ik was onder de indruk van hun wereldwijde doelen en toewijding om met elkaar te streven naar vrede en verzoening en zo een vredige wereld te creëren waar iedereen geaccepteerd is en met elkaar in vrede samenleeft. Dat sluit nauw aan waar ik mij voor in zet.

Divers Nederland

In Nederland zijn er meer dan 200 nationaliteiten. Dit levert evenzoveel verschillende achtergronden, culturen en gewoontes op. Integreren en goed samenwerken worden daardoor nog al eens bemoeilijkt. Met mijn werk als mediator wil ik bedrijven en groeperingen stimuleren om een omgeving te creëren waar iedereen, van welke achtergrond dan ook, zich veilig en gewaardeerd voelt.

Interculturele bruggen bouwen

Toch hoeven interculturele conflicten niet alleen betrekking te hebben op partijen uit verschillende culturen. Interculturele misvattingen en daarmee wrijvingen kunnen ook ontstaan tussen mannen en vrouwen of tussen jongeren en oudere mensen. Mijn werk als mediator is om twee ruziënde partijen, met welke achtergrond dan ook, weer nader tot elkaar te brengen.

In de eerste plaats door beide partijen te helpen begrip voor de ander te hebben. Verschillen hoeven niet altijd een probleem te zijn en overbrugd te worden. Verschillen kunnen juist een mooie brug zijn om elkaar aan te vullen en nader tot elkaar te komen. Vaak is begrip al een goede eerste stap om in te zien wat de beste bedoelingen van de ander zijn. Iedereen wil gehoord en gezien worden en iedereen wil een goede samenwerking.

Eerste zin

Een conflict begint nooit al bij een eerste zin. Conflicten ontstaan vaak door langdurig miscommunicatie en door angst. Angst voor veranderingen, angst voor verlies van veiligheid of eigenheid, en angst voor het onbekende. Een conflict wordt pas een conflict als onbegrip en angst voortmodderen en kunnen groeien. Hoe eerder er met elkaar gepraat wordt – en angst en onbegrip uitgesproken worden – hoe sneller een conflict opgelost kan worden.

Het interview met MBBI kun je hier lezen.

Bel nu
Adres