N

Kennis van verschillende talen

N

Gericht op snelle oplossingen!

N

Gefocust op de zakelijke markt 

Mediation bij interculturele conflicten

Heeft u last van interculturele conflicten? Nederland is een kleurrijk geheel van mensen uit veel verschillende landen en culturen. Dat klinkt heel gezellig, en dat is het ook. Maar met ongeveer 200 verschillende nationaliteiten in Nederland, leiden de verschillen in culturen, talen en gewoontes tot misverstanden, onbegrip en soms zelfs tot interculturele conflicten. Wanneer de leefomgeving van mensen die van anderen gaat overlappen, door het delen van een woonomgeving, werkplek of een sociale plek zoals de school van de kinderen, kunnen er wrijvingen en problemen ontstaan. Dat wilt u uiteraard voorkomen.

Hoe ontstaan interculturele conflicten?

Interculturele conflicten komen bijna altijd door onwetendheid en onbegrip. Men kent elkaars gewoontes en gebruiken niet en daardoor ontstaan misverstanden in de communicatie. Mensen begrijpen elkaar niet goed of niet goed genoeg. Doordat er niet goed gecommuniceerd wordt, kan het gedrag van de ander al gauw verkeerd begrepen worden door de ander. Terwijl die ander vaak gewoon niet weet wat of hoe hij of zij iets moet zeggen. Hierdoor groeit de irritatie en nemen de spanningen toe.

Spanningen kunnen versterkt worden door de wijze waarop mensen kijken naar mensen in hiërarchische hogere posities of functies. Ook kijkt elke cultuur door zijn eigen ‘bril’ naar verschillen tussen mannen en vrouwen en de manier waarop zij zich tot elkaar verhouden. Vanuit de cultuur is geleerd hoe we met de ander om moeten gaan. In elke cultuur kan dat weer anders zijn en dat kan in een multiculturele werkomgeving tot misverstanden of conflicten leiden. Een werknemer die niet tegen zijn werkgever in durft te gaan, zal misschien zeggen dat hij iets kan dat hij niet kan waarmaken. Collega’s die elkaars achtergronden, waarden en normen niet kennen, kunnen door onbegrip moeilijk samenwerken en in een arbeidsconflict terechtkomen. Een interculturele mediator kan voorkomen dat deze situatie verder escaleert.

Een mediator kan helpen bij interculturele conflicten

Als de onderlinge spanningen hoog op dreigen te lopen, zorgt één van onze mediators er snel voor dat de situatie niet uit de hand loopt. Wanneer het wel uit de hand loopt, kan dit leiden tot ziekteverzuim en in het ergste geval zelfs ontslag. De mediator helpt zoeken naar een oplossing waar alle partijen zich in kunnen vinden.

 

Wat doet een interculturele mediator?

Een interculturele mediator wordt ingeschakeld als er interculturele conflicten zijn tussen een of meerdere partijen. Onafhankelijk en neutraal wordt er gekeken naar een oplossing waar alle partijen achter staan. Conflicten in cultuurverschillen vragen een specifieke aanpak en kennis, waarin de mediators van Mohamedajoeb Mediators in Den Haag gespecialiseerd in zijn.  Zij hebben de kennis en expertise over interculturele mediation  en interculturele communicatie in huis. De mediationgesprekken met een mediator zijn altijd vertrouwelijk.

Kies voor interculturele mediation

Heeft u met een conflict te maken waar mensen met een andere culturele achtergrond bij betrokken zijn? Neem dan gerust contact op met Mohamedajoeb Mediators in Den Haag door te e-mailen naar info@mohamedajoeb.nl of door te bellen naar 070 – 250 10 99. Het is ook mogelijk om onderstaand contactformulier in het vullen en een intakegesprek in te plannen. In een intakegesprek proberen we samen de situatie helder te krijgen. Om open over de zaken te durven praten, is het belangrijk dat er met de mediator een klik is. Bij een intakegesprek is vaak al snel duidelijk of dit het geval is.


    Bel nu
    Adres