Interculturele mediation

De huidige maatschappij is een kleurrijk geheel van mensen uit veel verschillende landen en culturen. Dat klinkt heel gezellig, en dat is het ook. Maar met ongeveer 200 verschillende nationaliteiten in Nederland, leiden de verschillen in culturen, talen en gewoontes weleens tot misverstanden, onbegrip en soms zelfs tot conflicten. 

Wanneer de leefomgeving van mensen die van andere gaat overlappen, door het delen van een woonomgeving, werkplek of een sociale plek zoals de school van de kinderen, kunnen er wrijvingen en mogelijk problemen ontstaan. 

Wat maakt interculturele communicatie belangrijk?

Interculturele conflicten komen bijna altijd door onwetendheid over elkaars gewoontes en misverstanden in de communicatie. Mensen hebben het gevoel elkaar niet te begrijpen. Doordat er niet goed gecommuniceerd wordt kan het gedrag van de andere partij al gauw verkeerd begrepen worden. Terwijl de andere partij vaak gewoon niet weet wat of hoe het iets moet zeggen. De irritatie groeit en de spanningen nemen toe. 

Dit kan versterkt worden door de wijze waarop mensen kijken naar mensen in een andere positie of functie. Elke cultuur kijkt namelijk door zijn eigen ‘bril’ naar bijvoorbeeld verschillen tussen mannen en naar vrouwen en de manier waarop zij zich tot elkaar verhouden. Vanuit de cultuur is geleerd hoe we met andere mensen om moeten gaan, en zeker met mensen in een hiërarchisch hogere of lagere positie. In elke cultuur kan dat weer anders zijn en dat kan in een interculturele werkomgeving tot misverstanden of conflicten leiden. Een werknemer die niet tegen zijn werkgever durft te zeggen dat hij iets niet kan of wil doen, zal misschien ja zeggen en nee doen. Terwijl een werkgever die autoritair is, het brutaal zal vinden als medewerkers hun mening geven over een besluit. Collega’s die elkaars achtergronden, waarden en normen niet kennen kunnen door onbegrip moeilijk samenwerken en in een conflict terechtkomen. Dit maakt interculturele communicatie belangrijk.

 

Een interculturele mediator kan helpen

Als de onderlinge spanningen hoog op dreigen te lopen kan een mediator gespecialiseerd in interculturele communicatie helpen voorkomen dat de situatie escaleert. Escalatie kan zich in een arbeidssituatie bijvoorbeeld uiten door langdurig ziekteverzuim of ontslag. De interculturele mediator helpt zoeken naar een oplossing waar alle partijen zich in kunnen vinden. 

Wat doet een mediator?

Een mediator wordt ingeschakeld als er conflicten zijn tussen een of meerdere partijen. Onafhankelijk en neutraal wordt er gekeken naar een oplossing waar alle partijen zich in kunnen vinden. Conflicten door cultuurverschillen vragen een specifieke aanpak en kennis. Mohamedajoeb Mediators is gespecialiseerd in interculturele mediation en heeft de kennis en expertise in huis op het gebied van interculturele communicatie. De mediationgesprekken met een mediator zijn altijd vertrouwelijk.

Interculturele mediation

Heb je met een conflict te maken, waar mensen met een andere culturele achtergrond bij betrokken zijn, neem dan contact met ons op. In een intakegesprek proberen we samen de situatie helder te krijgen. Om open over de zaken te durven praten is het belangrijk dat er met de mediator een klik is. Bij een intakegesprek is vaak al snel duidelijk of dit het geval is.

 


    Bel nu
    Adres