Interculturele mediation

De huidige maatschappij is een kleurrijk geheel van mensen uit veel verschillende landen en culturen. Dat klinkt heel gezellig, en dat is het ook wel. Maar met ongeveer 200 verschillende nationaliteiten in Nederland, leiden de verschillen in culturen, talen en gewoontes weleens tot misverstanden, onbegrip en soms zelfs tot conflicten. 

Interculturele conflicten

Wanneer de leefomgeving van mensen die van andere gaat overlappen, door het delen van een woonomgeving, werkplek of een sociale plek zoals de school van de kinderen, kunnen er wrijvingen en mogelijk problemen ontstaan. 

Hoe ontstaan interculturele conflicten?

Conflicten komen bijna altijd door onwetendheid over elkaars gewoontes en misverstanden in de communicatie. Mensen hebben het gevoel elkaar niet te begrijpen. Doordat er niet goed gecommuniceerd wordt kan het gedrag van de andere partij al gauw als onwil voor het vinden van een oplossing overkomen. Terwijl de andere partij vaak gewoon niet weet wat of hoe het iets moet zeggen. De irritatie groeit en de spanningen nemen toe. 

Dit kan versterkt worden door culturele ideeën over hoe mensen kijken naar mensen in een andere positie of functie. Elke cultuur kijkt namelijk door zijn eigen ‘bril’ naar mannen en naar vrouwen en de manier waarop zij zich tot elkaar verhouden. Vanuit de cultuur is geleerd hoe we met andere mensen om moeten gaan, en zeker met mensen in een hogere of lagere positie. In elke cultuur kan dat weer anders zijn en dat kan in een interculturele arbeidsomgeving tot misverstanden of conflicten leiden. Een werknemer die niet tegen zijn werkgever durft te zeggen dat hij iets niet kan of wil doen. Een werkgever die neerkijkt op werknemers, zal het niet nodig vinden om hun mening te vragen. Twee collega’s die elkaars gebruiken als onbeleefd of asociaal over vinden komen en moeilijk samen kunnen werken. 

 

Een mediator kan helpen

Als de spanningen hoog op dreigen te lopen kan een mediator helpen te voorkomen dat de situatie escaleert. Escalatie kan zich in de arbeidssituatie bijvoorbeeld uiten door langdurig ziekteverzuim of ontslag. De mediator helpt zoeken naar een oplossing waar alle partijen zich in kunnen vinden. 

Wat doet een mediator?

Een mediator wordt ingeschakeld als er conflicten zijn tussen een of meerdere partijen. Onafhankelijk en onpartijdig wordt er gekeken naar een oplossing waar alle partijen zich in kunnen vinden. Conflicten in cultuurverschillen vragen een specifieke aanpak en kennis. Mohamedajoeb mediators is een specialist op het gebied van interculturele mediation en heeft de kennis en expertise in huis om bij interculturele conflicten te kunnen bemiddelen. Een gesprek met een mediator is altijd vertrouwelijk.

Mediation kan ook voor jou de oplossing zijn

Heb je met een intercultureel conflict te maken, in de werkrelatie of in de privésfeer – een buurtconflict of in een interculturele-relatie? Neem dan contact met mij op. In een intakegesprek proberen we samen de situatie helder te krijgen. Om open over de zaken te durven praten is het belangrijk dat er met de mediator een klik is. Bij een intakegesprek is vaak al snel duidelijk of dit het geval is.

 


Bel nu
Adres