N

Kennis van verschillende talen

N

Gericht op snelle oplossingen!

N

Gefocust op de zakelijke markt 

Interculturele conflicten

Interculturele mediation bij conflicten, cultuurverschillen of andere verschillen is erg belangrijk in de hedendaagse samenleving. De huidige maatschappij is een kleurrijk geheel van mensen uit veel verschillende landen en culturen. Dat klinkt heel gezellig, en dat is het ook. Maar met ongeveer 200 verschillende nationaliteiten in Nederland leiden de verschillen in culturen, talen en gewoontes wel eens tot misverstanden, onbegrip en soms zelfs tot conflicten. Wanneer de leefomgeving van mensen die van anderen gaat overlappen, door het delen van een woonomgeving, werkplek of een sociale plek, zoals de school van de kinderen, kunnen er wrijvingen en mogelijk problemen ontstaan. Wanneer dit het geval is, is interculturele mediation in uw bedrijf bij conflicten, cultuurverschillen of andere verschillen, erg fijn voor beide partijen.

Wat maakt interculturele mediation bij conflicten of cultuurverschillen belangrijk?

Interculturele conflicten komen bijna altijd door onwetendheid over elkaars gewoontes en misverstanden in de communicatie. Mensen hebben het gevoel elkaar niet te begrijpen. Doordat er niet goed gecommuniceerd wordt, kan het gedrag van de andere partij al gauw verkeerd begrepen worden. Terwijl de andere partij vaak gewoon niet weet wat of hoe het iets moet zeggen. De irritatie groeit en de spanningen nemen toe. Interculturele mediation bij conflicten, cultuurverschillen of andere verschillen is dan hard nodig. Dit kan versterkt worden door de wijze waarop mensen kijken naar mensen in een andere positie of functie. Elke cultuur kijkt namelijk door zijn eigen ‘bril’ naar bijvoorbeeld verschillen tussen mannen en naar vrouwen en de manier waarop zij zich tot elkaar verhouden.

Interculturele mediation helpt conflicten en cultuurverschillen op te lossen

Vanuit de cultuur is geleerd hoe we met andere mensen om moeten gaan, en zeker met mensen in een hiërarchisch hogere of lagere positie. In elke cultuur kan dat weer anders zijn en dat kan in een interculturele werkomgeving tot misverstanden of conflicten leiden. Een werknemer die niet tegen zijn werkgever durft te zeggen dat hij iets niet kan of wil doen, zal misschien ja zeggen en nee doen. Terwijl een werkgever die autoritair is, het brutaal zal vinden als medewerkers hun mening geven over een besluit. Collega’s die elkaars achtergronden, waarden en normen niet kennen, kunnen door onbegrip moeilijk samenwerken en in een conflict van interculturele aard terechtkomen. Dit maakt interculturele communicatie en mediation in het algemeen belangrijk. Voor interculturele mediation op de werkvloer in Rotterdam, bij conflicten, cultuurverschillen of andere verschillen, schakelt u daarom Mohamedajoeb Mediators in voor interculturele mediation in regio Rotterdam.

Een interculturele mediator verzorgt goede mediation in diverse situaties

Als de onderlinge spanningen hoog op dreigen te lopen, bijvoorbeeld op de werkvloer, kan een mediator gespecialiseerd in interculturele mediation helpen voorkomen dat de situatie escaleert. Escalatie kan zich in een arbeidssituatie bijvoorbeeld uiten door langdurig ziekteverzuim of ontslag. De interculturele mediator helpt zoeken naar een oplossing door mediation bij verschillen, zoals cultuurverschillen, en kan een advies geven in het diversiteitsbeleid waar alle partijen zich in kunnen vinden.

Wat doet een mediator gespecialiseerd in interculturele mediation?

Een mediator wordt ingeschakeld als er conflicten zijn tussen een of meerdere partijen. Onafhankelijk en neutraal wordt er gekeken naar een oplossing waar alle partijen zich in kunnen vinden. Conflicten door cultuurverschillen vragen een specifieke aanpak en kennis. Mohamedajoeb Mediators is gespecialiseerd in interculturele mediation en heeft de kennis en expertise in huis op het gebied van interculturele communicatie. De mediationgesprekken met een zakelijke mediator zijn bovendien altijd vertrouwelijk.

Kies voor interculturele mediation voor uw bedrijf in regio Rotterdam

Heeft u met een conflict te maken, waar mensen met een andere culturele achtergrond bij betrokken zijn? Neem dan gerust contact op met Mohamedajoeb Mediators door te e-mailen naar info@mohamedajoeb.nl of door te bellen naar 070 – 250 10 99. Het is ook mogelijk om onderstaand contactformulier in het vullen. We bieden onze interculturele mediation onder andere aan in Den Haag, Utrecht en Amsterdam. In een intakegesprek proberen we samen de situatie helder te krijgen. Om open over de zaken te durven praten, is het belangrijk dat er een klik met de mediator is. Bij een intakegesprek is vaak al snel duidelijk of dit het geval is.


    Bel nu
    Adres