N

Kennis van verschillende talen

N

Gericht op snelle oplossingen!

N

Gefocust op de zakelijke markt 

Mediation bij cultuurverschillen

Mediation bij cultuurverschillen is erg belangrijk in de hedendaagse samenleving. De huidige maatschappij is een kleurrijk geheel van mensen uit veel verschillende landen en culturen. Dat klinkt heel gezellig, en dat is het ook. Maar met ongeveer 200 verschillende nationaliteiten in Nederland leiden de verschillen in culturen, talen en gewoontes wel eens tot misverstanden, onbegrip en soms zelfs tot conflicten. Daarom is de hulp van een HR-mediator uit Den Haag, die ook werkt in Rotterdam, soms gewenst.

Wat maakt mediation bij cultuurverschillen belangrijk?

Interculturele conflicten komen bijna altijd door onwetendheid over elkaars gewoontes en misverstanden in de communicatie. Mensen hebben het gevoel elkaar niet te begrijpen. Doordat er niet goed gecommuniceerd wordt, kan het gedrag van de andere partij al gauw verkeerd begrepen worden. Terwijl de andere partij vaak gewoon niet weet wat of hoe het iets moet zeggen. De irritatie groeit en de spanningen nemen toe. U heeft een HR-mediator in Den Haag of Rotterdam dan hard nodig.

Heb oog voor de verschillende zienswijzen op het conflict

De spanningen kunnen versterkt worden door de wijze waarop mensen kijken naar mensen in een andere positie of functie. Elke cultuur kijkt namelijk door zijn eigen ‘bril’ naar bijvoorbeeld verschillen tussen mannen en vrouwen en de manier waarop zij zich tot elkaar verhouden. Vanuit de cultuur is geleerd hoe we met andere mensen om moeten gaan, zeker met mensen in een hiërarchisch hogere of lagere positie. In elke cultuur kan dat weer anders zijn en dat kan in een interculturele werkomgeving tot misverstanden of conflicten leiden. Een werknemer die niet tegen zijn werkgever durft te zeggen dat hij iets niet kan of wil doen, zal misschien ja zeggen en nee doen. Terwijl een werkgever die autoritair is, het brutaal zal vinden als medewerkers hun mening geven over een besluit. Collega’s die elkaars achtergronden, waarden en normen niet kennen, kunnen door onbegrip moeilijk samenwerken en in een intercultureel conflict terechtkomen. Dit maakt interculturele communicatie en mediation bij verschillen, zoals cultuurverschillen, belangrijk. Voor interculturele mediation op de werkvloer in Utrecht, Rotterdam of Den Haag, schakelt u daarom Mohamedajoeb Mediators in.

Een interculturele mediator verzorgt mediation bij cultuurverschillen

Als de onderlinge spanningen hoog op dreigen te lopen door bijvoorbeeld cultuurverschillen, kan een mediator gespecialiseerd in interculturele mediation helpen voorkomen dat de situatie escaleert. Escalatie kan zich in een arbeidssituatie bijvoorbeeld uiten door langdurig ziekteverzuim of ontslag. De interculturele mediator helpt zoeken naar een oplossing door mediation bij verschillen, zoals cultuurverschillen, waar alle partijen zich in kunnen vinden.

Wat doet een mediator?

Een HR-mediator wordt ingeschakeld als er conflicten zijn tussen een of meerdere partijen, bijvoorbeeld bedrijven in Rotterdam of Den Haag. Deze mediation is er om verschillen te overbruggen. Onafhankelijk en neutraal wordt er gekeken naar een oplossing waar alle partijen zich in kunnen vinden. Conflicten door cultuurverschillen vragen een specifieke aanpak en kennis. Mohamedajoeb Mediators is gespecialiseerd in interculturele mediation en heeft de kennis en expertise in huis op het gebied van interculturele communicatie. De mediationgesprekken met een mediator zijn bovendien altijd vertrouwelijk.

Kies voor interculturele mediation in Rotterdam en omstreken

Heeft u met een conflict te maken, waar mensen met een andere culturele achtergrond bij betrokken zijn? U heeft dan de hulp van een HR-mediator in Rotterdam of Den Haag nodig. Neem dan gerust contact op met Mohamedajoeb Mediators door te e-mailen naar info@mohamedajoeb.nl of door te bellen naar 070 – 250 10 99. Het is ook mogelijk om onderstaand contactformulier in het vullen. We bieden onze interculturele mediation onder andere aan in Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Amsterdam. In een intakegesprek proberen we samen de situatie helder te krijgen. Om open over de zaken te durven praten, is het belangrijk dat er een klik met de mediator is. Bij een intakegesprek met een HR-mediator in Den Haag of Rotterdam is vaak al snel duidelijk of mediation bij de verschillende die u ervaart zinvol is.      Bel nu
      Adres