Mediation bij arbeidconflicten

Conflicten op de werkvloer ontstaan in de meeste gevallen door misverstanden in de communicatie. Mensen hebben het gevoel elkaar niet te begrijpen. Met irritaties en spanningen tot gevolg. Soms lopen de gemoederen zo hoog op dat er arbeidsconflicten ontstaan. Wanneer zo’n conflict niet opgelost wordt volgt vaak ziekteverzuim en soms zelfs ontslag.

Wat voor arbeidsconflicten kunnen er spelen?

Op de werkvloer kunnen verschillende soorten arbeidsconflicten ontstaan. Conflicten die ontstaan door onwetendheid en onbegrip of door een gebrekkige communicatie, waardoor mediation nodig is. Bijvoorbeeld:

– de collega die het privé moeilijk heeft en daar begrip voor vraagt, maar niet krijgt van zijn collega´s;
– de werknemer die niet tegen de werkgever in durft te gaan en daardoor ja zegt, maar nee doet;
– de werkgever die op een autoritaire manier richting medewerkers communiceert omdat hij dat zo gewend is;
– de collega die niet goed Nederlands spreekt en daardoor soms kort en bot overkomt, waardoor er onbegrip ontstaat

Wanneer er niet goed gecommuniceerd wordt kunnen onwetendheid, onbegrip en irritaties uitgroeien tot arbeidsconflicten.

Een mediator kan helpen

Als de spanningen hoog op dreigen te lopen kan een mediator helpen voorkomen dat de situatie escaleert. Dit doet hij door via gesprekken te zoeken naar een oplossing waar beide partijen zich in kunnen vinden. Allereerst vinden er vertrouwelijke kennismakingsgesprekken plaats met elke partij afzonderlijk. Vervolgens wordt bepaald wie met elkaar om de tafel moet zitten om tot een oplossing van de situatie te komen. In een aantal gesprekken mediationgesprekken gaan partijen onder begeleiding van de mediator op een neutrale locatie op zoek naar een oplossing van het probleem, die voor alle partijen aanvaardbaar is. Ook de mediationgesprekken met de mediator zijn vertrouwelijk. Meerwaarde van de mediator is dat hij een neutrale en onafhankelijke rol heeft.

Wil je een snelle oplossing van het conflict op het werk, neem dan contact met ons! Telefoonnummer: 070 – 250 10 99

 

Wie kiest de arbeidsmediator?

Bij arbeidsconflicten is het meestal de directeur, HR manager van het bedrijf of de bedrijfsarts die een mediator kiest. Maar de mediator kan ook door de werknemer gekozen worden. Wanneer de werkgever of de bedrijfsarts de mediator kiest, worden de kosten betaald door de werkgever of zijn verzekeraar. Als de werknemer zelf het initiatief neemt en een mediator kiest, dan zal hij hierover overleg moeten voeren met zijn werkgever. Meestal is de werkgever ook dan bereidt om de kosten van de mediator te betalen, als het MfN-registermediator is.

Hoe ziet een mediation traject eruit?

Kennismakingsgesprek
In een individueel kennismakingsgesprek wordt de conflictsituatie in kaart gebracht. Tevens wordt in een eerste kennismaking duidelijk of er een klik is met de mediator. Om open over zaken te durven praten is het belangrijk dat iemand zich op zijn gemak voelt bij de mediator.

Gezamenlijk mediationgesprek
Na het intakegesprek volgt er een gezamenlijk mediationgesprek, waarbij partijen met de mediator om de tafel gaan zitten. De mediator luistert, stelt vragen, vat samen en begeleidt partijen via diverse gespreks- en onderhandelingstechnieken naar een voor hen aanvaardbare oplossing.

Hoe lang duurt het traject?

De duur hangt af van de aard van het conflict en het verloop van het proces. Doorgaans zijn 2-3 mediationgesprekken genoeg zijn om tot een oplossing te komen.

 

 

 

 


    Bel nu
    Adres