N

Kennis van verschillende talen

N

Gericht op snelle oplossingen!

N

Gefocust op de zakelijke markt 

Mediation in diverse situaties bij arbeidsconflicten

Wilt u graag mediation inschakelen in diverse situaties bij arbeidsconflicten, zoals hulp van een mediator bij een arbeidsconflict in Den Haag? Heeft u een conflict met uw werkgever? Een conflict op de werkvloer ontstaat in de meeste gevallen door misverstanden in de communicatie. Mensen hebben het gevoel elkaar niet te begrijpen, met irritaties en spanningen tot gevolg. Soms lopen de gemoederen zo hoog op dat er arbeidsconflicten ontstaan. Wanneer bij een arbeidsconflict de hulp van een mediator voor professionele mediation in Den Haag of omstreken niet wordt ingeschakeld bij het oplossen, volgt vaak ziekteverzuim en soms zelfs ontslag. Schakel daarom onze expertise in mediation bij arbeidsconflicten in en gebruik de hulp van een professionele mediator om tot een oplossing te komen.

Wanneer is mediation in diverse situaties bij arbeidsconflicten nodig?

Er kunnen verschillende soorten arbeidsconflicten ontstaan, en bij zo’n conflict in uw bedrijf is vaak mediation nodig. Een arbeidsconflict ontstaat door onwetendheid en onbegrip of door een gebrekkige communicatie. Hierdoor is mediation in de vorm van een gesprek nodig. Zo lossen wij het arbeidsconflict graag op. Voorbeelden van een arbeidsconflict zijn:

  • De collega die het privé moeilijk heeft en daar begrip voor vraagt, maar die niet krijgt van zijn collega´s;
  • De werknemer die niet tegen de werkgever in durft te gaan en daardoor ja zegt, maar nee doet;
  • De werkgever heeft een conflict met met de medewerkers, door zijn autoritaire manier van communiceren richting medewerkers;
  • De collega die niet goed Nederlands spreekt en daardoor soms kort en bot overkomt, waardoor er onbegrip ontstaat.

Wanneer er niet goed gecommuniceerd wordt, kunnen onwetendheid, onbegrip en irritaties uitgroeien tot een arbeidsconflict waarvoor een mediator nodig is voor het oplossen ervan. Wij bieden tevens hulp bij een arbeidsconflict waarbij mediation nodig is door een mediator die meerdere talen spreekt. Door onze kennis van diverse talen, schakelt u ons ook in voor een arbeidsconflict waarbij niet iedereen Nederlands spreekt.

Een mediator biedt hulp bij een arbeidsconflict

Heeft u een conflict met uw werkgever? Als de spanningen hoog op dreigen te lopen, kan een arbeidsmediator helpen voorkomen dat de situatie in uw bedrijf escaleert. Dit doet hij door via gesprekken te zoeken naar een oplossing waar beide partijen zich in kunnen vinden. Allereerst vinden er vertrouwelijke kennismakingsgesprekken plaats met elke partij afzonderlijk. Vervolgens wordt bepaald wie met elkaar om de tafel moet zitten om tot een oplossing van de situatie te komen. In een aantal gesprekken gaan partijen onder begeleiding van de mediator op een neutrale locatie op zoek naar een oplossing van het probleem die voor alle partijen aanvaardbaar is. Ook de gesprekken met de mediator zijn vertrouwelijk. De meerwaarde van de mediator is dat hij een neutrale en onafhankelijke rol heeft. Schakel onze mediation in voor een snelle oplossing van een arbeidsconflict op de werkvloer. Wij bieden ook teammediation aan.

Wie kiest de arbeidsmediator?

Bij arbeidsconflicten is het meestal de directeur of de HR-manager van het bedrijf of de bedrijfsarts die een mediator kiest. Maar de arbeidsmediator kan ook door de werknemer gekozen worden, zodat u bijvoorbeeld ons bedrijf kunt kiezen. Wanneer de werkgever of de bedrijfsarts de mediator kiest, worden de kosten betaald door de werkgever of zijn verzekeraar. Als de werknemer zelf het initiatief neemt en een mediator kiest, dan zal hij hierover overleg moeten voeren met zijn werkgever, zodat het conflict opgelost wordt, en uw bedrijf weer verder kan. Meestal is de werkgever ook dan bereid om de kosten van de zakelijke mediator te betalen, mits het een MfN-registermediator is.

Hoe ziet een mediationtraject eruit?

  1. Kennismakingsgesprek

In een individueel kennismakingsgesprek wordt de conflictsituatie in kaart gebracht. Tevens wordt in een eerste kennismaking duidelijk of er een klik is met de mediator. Om open over zaken te durven praten, is het belangrijk dat iemand zich op zijn gemak voelt bij de mediator.

  1. Gezamenlijk mediationgesprek

Na het intakegesprek volgt er een gezamenlijk mediationgesprek, waarbij partijen met de mediator om de tafel gaan zitten. De mediator luistert, stelt vragen, vat samen en begeleidt partijen via diverse gespreks- en onderhandelingstechnieken naar een voor hen aanvaardbare oplossing.

Kom snel tot een oplossing door middel van een mediationgesprek

Wilt u een mediationgesprek aangaan met een arbeidsmediator voor het oplossen van een van een arbeidsconflict binnen uw organisatie? Dan hangt de duur van het traject af van de aard van het conflict met de werkgever en het verloop van het proces. Doorgaans zijn twee tot drie mediationgesprekken genoeg om tot een oplossing te komen. Om een afspraak te maken voor een intakegesprek bij Mohamedajoeb Mediators in Den Haag, neemt u gerust contact met ons op door te e-mailen naar info@mohamedajoeb.nl of door te bellen naar 070 – 250 10 99. Het is ook mogelijk om het contactformulier in het vullen. Wij lossen uw arbeidsconflict op in uw organisatie.


    Bel nu
    Adres