N

Kennis van verschillende talen

N

Gericht op snelle oplossingen!

N

Gefocust op de zakelijke markt 

Mediation bij arbeidsconflicten

Conflicten op de werkvloer ontstaan in de meeste gevallen door misverstanden in de communicatie. Mensen hebben het gevoel elkaar niet te begrijpen, met irritaties en spanningen tot gevolg. Soms lopen de gemoederen zo hoog op dat er arbeidsconflicten ontstaan. Wanneer bij een arbeidsconflict de hulp van een MfN-registermediator vroegtijdig wordt ingeschakeld worden kosten van ziekteverzuim tot een minimum beperkt en hoge juridische kosten voorkomen. Schakel daarom onze expertise bij arbeidsconflicten en gebruik de hulp van een professionele mediator om tot een oplossing te komen. Wij zijn als MfN-registermediators actief in Den Haag, Rotterdam, Amsterdam, Utrecht en omstreken. 

Wanneer is mediation nodig?

Mediation is nodig bij conflicten die ontstaan door onwetendheid en onbegrip of door een gebrekkige communicatie, waardoor mediation in de vorm van voorgesprekken en mediationgesprekken nodig zijn. Voorbeelden hiervan zijn:

  • de collega die het privé moeilijk heeft en daar begrip voor vraagt, maar die niet krijgt van zijn collega´s;
  • de werknemer die niet tegen de werkgever in durft te gaan en daardoor ja zegt, maar nee doet;
  • de werkgever die op een autoritaire manier richting medewerkers communiceert omdat hij dat zo gewend is;
  • de collega die niet goed Nederlands spreekt en daardoor soms kort en bot overkomt, waardoor er onbegrip ontstaat.

Wanneer er niet goed gecommuniceerd wordt, kunnen onwetendheid, onbegrip en irritaties uitgroeien tot langdurige arbeidsconflicten. Wij bieden hulp om de duur van het arbeidsconflict te verkorten. Onze MfN-registermediators spreken meerdere talen. Door onze kennis van diverse talen en culturen zijn wij in staat de onderlinge communicatie te verbeteren door het bevorderen van wederzijds begrip. Schakel ons in bij conflicten waarbij niet iedereen goed Nederlands spreekt.

Wij bieden hulp bij arbeidsconflicten in Den Haag en omstreken

Als de spanningen hoog op dreigen te lopen, kan een mediator helpen voorkomen dat de situatie escaleert. Dit doet hij door via gesprekken te zoeken naar een oplossing waar beide partijen zich in kunnen vinden. Allereerst vinden er vertrouwelijke kennismakingsgesprekken plaats met elke partij afzonderlijk. Vervolgens wordt bepaald wie met elkaar om de tafel moet zitten om tot een oplossing van de situatie te komen. In een aantal mediationgesprekken gaan partijen onder begeleiding van de mediator op een neutrale locatie op zoek naar een oplossing van het probleem die voor alle partijen aanvaardbaar is. Ook de mediationgesprekken met de mediator zijn vertrouwelijk. De meerwaarde van de mediator is dat hij een neutrale en onafhankelijke rol heeft. Schakel ons in voor een snelle oplossing van een conflict!

Wie kiest de arbeidsmediator?

Bij arbeidsconflicten is het meestal de directeur, HR-manager van het bedrijf of de bedrijfsarts die een mediator kiest. Maar de arbeidsmediator kan ook door de werknemer gekozen worden. Wanneer de werkgever of de bedrijfsarts de mediator kiest, worden de kosten betaald door de werkgever of zijn verzekeraar. Als de werknemer zelf het initiatief neemt en een mediator kiest, dan zal hij hierover overleg moeten voeren met zijn werkgever. Meestal is de werkgever ook dan bereid om de kosten van de zakelijke mediator te betalen, mits het een MfN-registermediator is.

Hoe ziet een mediation traject eruit?

Kennismakingsgesprek
In een individueel kennismakingsgesprek wordt de conflictsituatie in kaart gebracht. Tevens wordt in een eerste kennismaking duidelijk of er een klik is met de mediator. Om open over zaken te durven praten, is het belangrijk dat men zich op zijn gemak voelt bij de mediator.

Gezamenlijk mediationgesprek
Na het intakegesprek volgt er een gezamenlijk mediationgesprek, waarbij partijen met de mediator om de tafel gaan zitten. De mediator luistert, stelt vragen, vat samen en begeleidt partijen via diverse gespreks- en onderhandelingstechnieken naar een voor hen aanvaardbare oplossing.

Kom snel tot een oplossing door middel van een mediationtraject

Wilt u een mediationtraject aangaan? Dan hangt de duur van het traject af van de aard van het conflict en het verloop van het proces. Doorgaans zijn twee tot drie mediationgesprekken genoeg om tot een oplossing te komen. Om een afspraak te maken voor een intakegesprek bij Mohamedajoeb Mediators in Den Haag, neemt u gerust contact met ons op door te e-mailen naar info@mohamedajoeb.nl of door te bellen naar 070 – 250 10 99. Het is ook mogelijk om het contactformulier in het vullen. Wij zorgen voor een snelle afhandeling van uw aanvraag.


    Bel nu
    Adres