Mediation in strafzaken

Het doel van mediation in strafzaken is het helen en herstellen van wat gebeurd is tussen dader en slachtoffer. Dat kan op emotioneel gebied zijn. Een slachtoffer kan een excuus willen of angstgevoelens kwijt willen raken door afspraken te maken voor de toekomst. Ook afspraken over materieel of financieel herstel zijn mogelijk. Verdachte en slachtoffer doen rijwillig mee aan het mediationtraject. Voorwaarde is dat de verdachte zijn of haar aandeel erkent en in overleg met het slachtoffer tot een oplossing wil komen.

Krijgt de dader dan geen straf meer?

Mediation in strafzaken komt niet in plaats van een strafprocedure. Er volgt altijd nog een beslissing van de rechter of .

Wie kan mediation aanvragen?

Het , de rechtbank of het gerechtshof kan mediation inzetten in een strafzaak. Dat kan alleen in strafzaken waarover de officier van justitie of de rechter nog een beslissing moet nemen. Zij verwijzen door naar mediation op dader en slachtoffer kiezen er zelf voor.

Ook een

  • onderzoeker van de 
  • reclasseringsmedewerker

kan laten onderzoeken of een strafzaak zich leent voor mediation. Dit onderzoek doet het mediationbureau van de rechtbank of het gerechtshof.

Hoe werkt mediation in strafzaken?

De mediators ontvangen de processen verbaal van aangifte en verhoor. Zij zijn onafhankelijk en kiezen geen partij. Hun taak is de gesprekken te begeleiden. De  start altijd met een voorbereidend intakegesprek van ongeveer een uur. Hierbij spreken verdachte en slachtoffer apart met de mediators. Iedereen die meedoet aan de mediation verplicht zich tot geheimhouding.

Wat bespreken verdachte en slachtoffer?

Alleen als zowel verdachte als slachtoffer dit wil, volgt er na de intake het mediationgesprek. Tijdens dat gesprek bespreken zij het feit, de aanleiding, de eigen beleving, de gevolgen en eventuele schade. Ook onderzoeken zij wat nodig is voor herstel. Zij kunnen afspraken maken over excuses, toekomstig gedrag en over vergoeding van materiële of immateriële schade.

 

Wat staat er in de overeenkomst?

Komen er uit het gezamenlijke gesprek concrete afspraken? Dan nemen de mediators de belangrijkste punten uit het gesprek en eventuele afspraken op in een overeenkomst. Pas als iedereen akkoord is met de inhoud, tekenen de deelnemers de overeenkomst.

Wat gebeurt er met de overeenkomst?

De ondertekende overeenkomst wordt toegevoegd aan het strafdossier. De officier van justitie en de rechter houden rekening met de inhoud van de overeenkomst bij de eindbeslissing die ze nemen.

Kosten mediator in strafzaken?

De kosten van de mediator in strafzaken bedraagt 248 euro per uur excl. BTW

Een mediator in strafzaken kan helpen!

De mediator in strafzaken brengt samen met partijen de belangen in kaart, inventariseert de mogelijkheden, houdt de relatie tussen de partijen werkbaar en draagt zo bij aan het vinden van een oplossing. Dit kan enorm veel pijn, tijd en geld besparen. Meerwaarde van de mediator is dat hij een neutrale en onafhankelijke rol heeft.

Wilt u komen tot een herstel van de situatie, neem dan contact met ons! Telefoonnummer: 070 – 250 10 99

 

 


    Bel nu
    Adres