Wanneer je als werkgever of werknemer te maken krijgt met een arbeidsconflict is het niet altijd makkelijk om dit zelf op te lossen. Vaak speelt het al geruime tijd en is het conflict hoog opgelopen. De enige oplossing lijkt dan boos uit elkaar gaan of de tussenkomst van een derde zoeken. Dat kan een rechter zijn of een mediator. Beiden doen goed werk. Toch zijn er belangrijke verschillen. 

In onderstaand overzicht heb ik deze voor je op een rijtje gezet.

Bij tussenkomst van een rechter:

 • beslist de rechter over de uitkomst en niet de partijen zelf;
 • is er altijd een winnaar én een verliezer, wat ten koste gaat van de onderlinge relatie;
 • is er zelden ruimte voor creatieve oplossingen of een eigen inbreng;
 • duurt het vaak lang voordat de zaak wordt behandeld wordt;
 • kunnen de kosten hoog oplopen.

Bij tussenkomst van een mediator:

 • bepalen partijen samen wat de uitkomst is; 
 • wordt er gekeken naar een win/win situatie, wat de relatie ten goede komt;
 • is het doel te zoeken naar een creatieve oplossing waar de partijen mee kunnen leven;
 • wordt er sneller een oplossing gevonden;
 • is het daardoor goed mogelijk om samen verder te blijven werken en de werkrelatie te herstellen;
 • vallen de kosten meestal lager uit, dan het voeren van een juridische procedure.

Heb je te maken met een arbeidsconflict en weet je niet hoe je er samen uit moeten komen? Zie je meer in een gezamenlijke oplossing dan een beslissing van de rechter? Neem dan contact op met mij. Samen kunnen we kijken of mediation voor jouw situatie de beste keuze is.

Bel vrijblijvend: 070-32501099

Bel nu
Adres