Een externe vertrouwenspersoon uit Den Haag

Bent u op zoek naar een externe vertrouwenspersoon voor uw bedrijf in Den Haag of Rotterdam? Als gecertificeerde vertrouwenspersonen worden wij gevraagd om opvang en begeleiding te bieden aan werknemers die te maken hebben met ongewenst gedrag op de werkvloer. Dit ongewenst gedrag kan te maken hebben met: agressie/geweld, seksuele intimidatie, pesten en discriminatie.

Voorlichting door een externe vertrouwenspersoon

Niet alleen voor het bieden van opvang schakelt u een externe vertrouwenspersoon in van Mohamedajoeb Mediators uit Den Haa en Rotterdam. Ook worden onze vertrouwenspersonen gevraagd om binnen bedrijven voorlichting te geven over grensoverschrijdend gedrag op het werk. Daarnaast nemen wij zitting in klachtencommissies en geven daar waar nodig advies aan het management van bedrijven over het stellen en handhaven van gedragsnormen. De externe vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht, tegenover derden, zowel binnen als buiten de organisatie. De vertrouwenspersoon heeft tevens geen formeel verschoningsrecht. Verder staan onze collega’s ook voor u klaar als mediator bij cultuurverschillen

Neem contact met ons op

Bent u geïnteresseerd in het inschakelen van een MfN-registermediator uit Den Haag, nabij Rotterdam? Neem dan gerust contact met ons op door te e-mailen naar info@mohamedajoeb.nl of door te bellen naar
070 – 250 10 99. Het is ook mogelijk om onderstaand contactformulier in te vullen.      Bel nu
      Adres