Externe vertrouwenspersonen

Als externe gecertificeerde vertrouwenspersonen worden wij gevraagd om opvang en begeleiding te bieden aan werknemers die te maken hebben met ongewenst gedrag op de werkvloer. Dit ongewenst gedrag kan te maken hebben met:
– agressie/geweld,
– seksuele intimidatie,
– pesten en
– discriminatie.

Ook worden wij gevraagd om binnen bedrijven voorlichting te geven over grensoverschrijdend gedrag op het werk. Daarnaast nemen wij zitting in klachtencommissies en geven daar waar nodig advies aan het management van bedrijven over het stellen en handhaven van gedragsnormen.

De externe vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht, tegenover derden, zowel binnen als buiten de organisatie. De vertrouwenspersoon heeft geen formeel verschoningsrecht.

 

 

 

Diversiteit en inclusie

De HR professional is aan zet


Deze presentatie is zoals de naam al aangeeft, met name gericht op HR professionals. Bij grote bedrijven zullen zij het voortouw moeten nemen om divers samengestelde teams goed te laten functioneren. Met deze presentatie neem ik HR managers mee in de stappen die ze moeten zetten om hieraan invulling te geven. 

Conflicten zijn kansen!


Deze presentatie is bedoeld voor ondernemers en HR-managers. In deze presentatie leg ik uit waarom het gezegde “Zonder wrijving geen glans” zeker op gaat voor arbeidsconflicten. Ik neem de aanwezigen mee in hoe conflicten ontstaan. Want in het ontstaan van de conflicten schuilen ook kansen. Kansen die heel waardevol kunnen zijn voor de organisatie. 

Ik wil graag meer informatie over de lezingen/presentaties      Bel nu
      Adres