Niet elk conflict loopt zo uit de hand dat het nodig is een (arbeids)mediator in te schakelen. Kleine onenigheden kun je vaak samen oplossen. Toch kunnen er situaties zijn dat de hulp van een mediator hard nodig. Hoe weet je wanneer je nou wel of niet een mediator in moet schakelen? 

Het is begrijpelijk wanneer je eerst probeert er zelf met elkaar uit te komen. Bijvoorbeeld als je een werkgever bent en er een misverstand is met een werknemer of tussen twee van je werknemers onderling. Toch is het goed om te weten dat mediation op elk moment in alle conflictsituaties geschikt is. Problemen hoeven niet eerst te escaleren om tot mediation over te kunnen gaan. Hoe eerder een mediator ingeschakeld wordt, hoe beter.

Schakel zeker een mediator in wanneer:

 • je er samen niet uitkomt, maar wel met elkaar te maken blijft hebben, zoals bij een arbeidsconflict of een burenruzie;
 • als er in je relatie een intercultureel conflict is, maar je wel graag samen verder wilt;
 • een (arbeids)conflict opgelost lijkt te zijn, maar bij het minste of geringste weer oplaait;
 • er door het conflict stress of zelfs ziekteverzuim ontstaat;
 • er tijdens of na een conflict besloten wordt niet met elkaar verder te gaan, maar beide partijen het wel goed en netjes af willen handelen.

Voordelen van mediation

 • Mediation werkt voor alle mogelijke conflicten en is vaak sneller en goedkoper dan procederen.
 • Een mediator neemt geen standpunt in.
 • Er wordt gezocht naar een win-win oplossing die voor beide partijen bevredigend is.
 • Zolang er van beide kanten bereidheid is om een oplossing te vinden, is er grote kans van slagen. Die kans is groter dan zonder tussenkomst van een mediator.

Tot slot nog wat tips om een conflict niet te laten escaleren

 • Blijf altijd rustig. Neem even afstand indien nodig.
 • Blijf altijd vriendelijk en netjes; zeg geen dingen waar je later spijt van krijgt. Plaats geen boze berichten in een e-mail of op social media, ook niet anoniem.
 • Toon je goede wil en bereidheid om tot een oplossing te komen.
 • Zet gemaakte afspraken altijd schriftelijk vast; zo weet iedereen waar hij aan toe is en kan er later geen onduidelijkheid ontstaan. Bij mediation zal de mediator het vastleggen van afspraken voor je doen.
 • Een conflict of een probleem is meestal niet in een paar gesprekken op te lossen, ook met een mediator heeft het tijd nodig. Gooi het bijltje er niet te snel bij neer, maar geef mediaton een kans.
 • Denk oplossingsgericht in plaats van probleemgericht. Kijk naar wat je (samen) bereiken wil en niet naar wat er niet goed is.
 • Laat het verleden achter je en kijk naar de toekomst.

Bij mediation gaat het niet om wie ‘gelijk’ heeft, maar om een oplossing die voor iedereen aanvaardbaar is te vinden. Zit je in een (arbeids)conflict waarbij bemiddeling door een mediator gewenst is? Neem dan contact met mij op.

Bel nu
Adres