Wanneer je een werknemer na twee jaar ziekte ontslaat via het UWV, moet je de werknemer een transitievergoeding betalen. Dit is wettelijk bepaald. Er zijn echter werkgevers die werknemers in een slapend dienstverband houden na die twee jaar ziekte. Op deze manier hoeven ze geen transitievergoeding te betalen. De werknemer is immers niet ontslagen. Daar komt door verandering in de WWZ volgend jaar een einde aan.

Compensatie kosten transitievergoeding

Door aanpassingen op twee punten in de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) verandert er voor de werkgever het een en ander in de transitievergoeding. Bij beëindiging van het dienstverband na twee jaar ziekte, hoeft de vergoeding dan niet meer door de werkgever betaald te worden. De kosten zullen gecompenseerd worden uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). Dit zorgt er voor dat er geen slapende dienstverbanden meer zullen zijn en dat de werknemer toch altijd een transitievergoeding zal krijgen na bij twee jaar ziekte uit dienst te gaan.

De wetswijziging gaat in per 1 januari 2020 en is met terugwerkende kracht voor alle ontslagen bij ziekte sinds 1 juli 2015. Heeft u in de afgelopen vier jaar transitievergoeding betaald, dan kunt u dit dus terug krijgen.

Vervangende regeling transitievergoeding

Een tweede punt van verandering in de WWZ is dat er de mogelijkheid komt om een vervangende CAO-regeling af te spreken in plaats van de transitievergoeding. De regeling moet een redelijke financiële vergoeding zijn, die de werknemer de mogelijkheid biedt voor het volgen van een opleiding, een outplacement of voor het opstarten van een eigen bedrijf. Deze vergoeding kan dus lager zijn dan de transitievergoeding.

De regeling moet met de CAO-partijen afgesproken worden en kan alleen ingaan als de CAO-partijen ermee akkoord gaat. Dit houdt over het algemeen in dat er sprake moet zijn van aantoonbare financiële problemen binnen het bedrijf. Gaan de CAO-partijen niet akkoord, dan is de regeling transitievergoeding van toepassing. Indien de CAO-partijen er wel akkoord mee zijn leg je samen met de werknemer de gemaakte afspraken vast in een vaststellingsovereenkomst, ook wel beëindigingsovereenkomst genoemd.

Een transitievergoeding is niet verplicht bij ontslag met wederzijds goedvinden. In dat geval kunnen werkgever en werknemer, zonder de vakbond, zelf een eventuele vergoeding afspreken. Dit is niet verplicht.

Zijn er in je bedrijf conflicten ontstaan door langdurig ziekte van een werknemer? Of is er juist langdurige ziekte ontstaan door conflicten in de werksfeer? Neem dan eens contact met mij op. Wellicht dat mediation de oplossing biedt.

Bel nu
Adres