N

Kennis van verschillende talen

N

Gericht op snelle oplossingen!

N

Gefocust op de zakelijke markt 

Een zakelijke mediator uit Den Haag

Bent u op zoek naar een zakelijke mediator in Den Haag of Rotterdam? Mohamedajoeb Mediators staat graag voor u klaar. Een zakelijke mediator van ons bedrijf in Den Haag zorgt voor snelle oplossingen voor conflicten en gaat uiterst professioneel te werk. Conflicten tussen en binnen organisaties ontstaan in de meeste gevallen door misverstanden in de communicatie. Partijen hebben het gevoel dat onvoldoende rekening wordt gehouden met hun belangen, met irritaties en spanningen tot gevolg. Soms lopen de gemoederen zo hoog op dat partijen in een juridisch gevecht verwikkeld raken, met hoge kosten tot gevolg.

Wat voor zakelijke conflicten lost een mediator uit Den Haag op?

Een zakelijke mediator is in te zetten bij diverse conflicten in Den Haag, Rotterdam en omgeving. Bij conflicten binnen en tussen organisaties gaat het bijvoorbeeld over:

 • het (niet) nakomen van gemaakte afspraken
 • verschillen van mening over de strategie van de organisatie
 • interpretatie van contracten
 • verschil van mening over procedures en werkwijze
 • ontevredenheid over kwaliteit van diensten of producten
 • onduidelijkheid over verdeling van taken en verantwoordelijkheden
 • de wijze waarop met elkaar wordt samengewerkt
 • omgangsvormen die gehanteerd worden
 • verschillen in karakter, gedrag en stijl
 • de manier waarop men met elkaar communiceert

Wanneer er niet goed gecommuniceerd wordt over dit soort zaken, kunnen onbegrip en irritaties uitgroeien tot conflicten.

Een zakelijke mediator kan helpen bij conflicten in Den Haag en Rotterdam

De zakelijke mediator uit Den Haag, nabij Rotterdam, brengt samen met partijen de belangen in kaart, inventariseert de mogelijkheden, houdt de relatie tussen de partijen werkbaar en draagt zo bij aan een oplossing. Dit kan enorm veel tijd en geld besparen. Allereerst vinden er vertrouwelijke gesprekken plaats met partijen afzonderlijk. Vervolgens wordt in gezamenlijk overleg bepaald wie met elkaar om de tafel moeten zitten om tot een oplossing van de situatie te komen. In een aantal gesprekken gaan partijen onder begeleiding van de mediator op zoek naar een oplossing van het probleem. Een oplossing die voor alle partijen aanvaardbaar is. Meerwaarde van de mediator is dat hij of zij een neutrale en onafhankelijke rol heeft.

Wie kiest de mediator?

Bij een zakelijk conflict kiezen beide partijen de mediator, deze dient ten slotte ook als vertrouwenspersoon. De kosten worden gedeeld. Hiervoor wordt een verdeelsleutel gehanteerd die voor alle partijen aanvaardbaar is.

Hoe ziet een zakelijke mediation eruit?

Intakegesprek
In een individueel intakegesprek wordt de conflictsituatie in kaart gebracht. Tevens wordt in een eerste kennismaking duidelijk of er een klik is met de mediator. Om open over zaken te durven praten, is het belangrijk dat de partij zich op zijn gemak voelt bij de mediator en vertrouwen in hem of haar heeft.

Gezamenlijk mediationgesprek
Na het intakegesprek volgt er een plan van aanpak en volgen er gezamenlijke mediationgesprekken, waarbij partijen met de mediator om de tafel gaan zitten. De mediator luistert, stelt vragen en begeleidt partijen via gespreks- en onderhandelingstechnieken naar een voor hen aanvaardbare oplossing.

Plan een afspraak in voor het opstarten van een traject

De duur hangt af van de aard van het conflict en het verloop van het proces. Doorgaans wordt een oplossing gevonden in een tijdsbestek van twee tot drie gesprekken. Wilt u komen tot een aanvaardbare oplossing van het conflict? Neem dan gerust contact met ons op voor een intake door te e-mailen naar info@mohamedajoeb.nl of door te bellen naar 070 – 250 10 99. Het is ook mogelijk om onderstaand contactformulier in te vullen.


  Bel nu
  Adres