Niet zelden is ziekteverzuim het gevolg van een arbeidsconflict. Ook al is een conflict geen geldige reden om je ziek te melden, toch is het niet zo vreemd dat mensen van een hoogopgelopen conflict ziek kunnen worden. Wanneer de hevigheid van een conflict toeneemt, neemt de stress ook toe, wat allerlei lichamelijk klachten ten gevolgen kan hebben.

Ziekteverzuim voorkomen

Voorkomen is beter dan genezen, een open deur misschien, toch geldt dit ook voor het te ver op laten lopen van een arbeidsconflict. Wat kun je doen om ziekteverzuim te voorkomen:

 • Boosheid trekt boosheid aan, maar rust brengt rust. Blijf zelf dus altijd rustig en begripvol. Merk je dat een van de partijen toch boos wordt, stel dan voor om op een ander, rustig moment verder te praten.
 • Laat conflicten niet te hoog oplopen.
 • Probeer een ander niet te overtuigen van je gelijk. Ook al heb je gelijk, dit werkt altijd averechts.

Omgaan met ziekteverzuim tijdens een arbeidsconflict

Soms is ziekteverzuim onvermijdelijk en kan er in overleg met de bedrijfsarts afgesproken worden dat de werknemer een of twee weken thuis blijft. Neemt niet weg dat een ziekmelding tijdens een arbeidsconflict vervelend is, immers de werknemers is niet ziek als zodanig, maar kan evengoed niet werken. Daarnaast is het probleem – het conflict – niet opgelost. Als de werknemer weer aan het werk gaat is de kans groot dat het conflict weer verder oplaait. Wat je het beste kunt doen als er sprake is van ziekteverzuim tijdens een arbeidsconflict:

 • Gebruik het als een ‘afkoelingsperiode’, ook wel een interventieperiode. Afstand nemen van elkaar en het conflict, geeft ruimte en rust.
 • Denk na over mogelijke oplossingen in de tussentijd.
 • Wat zou jij anders willen? Wat zou de andere partij anders willen? Is er een gulden middenweg mogelijk?
 • Neem geen overhaaste beslissingen. Beslissingen genomen vanuit emoties (boosheid, verdriet, angst, onzekerheid) pakken zelden goed uit.

Arbeidsconflict oplossen

 • Blijf met elkaar in gesprek. Blijf daarbij rustig en verwijt de ander niets.
 • Toon begrip en probeer je in de ander te verplaatsen.
 • Zoek naar een oplossing die voor beide partijen bevredigend is.
 • Schakel een mediator in als er geen oplossing lijkt te komen.

Wacht niet te lang met het zoeken naar een oplossing, hoe langer een conflict voortsleept, hoe moeilijker het wordt om er eenvoudig uit te komen. Problemen verdwijnen niet, maar zullen altijd aangepakt moeten worden, door een voor beide partijen bevredigende oplossing te vinden. Als dat samen niet lukt, kan een mediator daarbij helpen.

Bel nu
Adres